Hopp til hovudinnhald

Kontakt oss

Telefon og epost

Fakturainformasjon

Faktura sendast i EHF-format. Kraftmuseet -  Norsk vasskraft- og industristadmuseum org. nr. 971 356 944.

Send til post@kraftmuseet.no dersom EHF-faktura ikkje kan sendast. 

NB. Hugs å merka fakturaen med namn på den som har tinga og/eller namn på staden fakturaen gjeld.

  • Ein ser fjord, fjell og krafthistorie i vakker harmoni. Kraftstajonen speiler seg i fjorden. Foto.
    1/1
    Kraftstasjonen speglar seg i fjorden. Harald Hognerud / Kraftmuseet

Direkte telefonnummer (til avdelingar/arenaer)

  • Resepsjon: 536 50 060
  • KraftLaben: 536 50 062
  • Lilletopp: 536 50 064
  • Bygg og anlegg; 536 50 066
  • Industriarkivet: 536 50 063​

Post og besøksadresse

Naustbakken 7, 5770 Tyssedal

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2