Hopp til hovudinnhald

Kraftmuseets venner

Ein støtteorganisasjon for Kraftmuseet med eigne vedtekter og eige styre.

 • 19 medlemmer av Kraftmuseets vennelag på høsttur til Ytre Arna, bilete er tatt med fjord og fjell i bakgrunnen av gruppen. Foto.
  Kraftmuseets Vennelag sin høsttur til Ytre Arna, museums besøk og rundtur i Ole-Ana sine produksjonslokaler. Ingunn Olsen Mossefin / Kraftmuseets vennelag

Leiar av vennelaget er fast styremedlem i Kraftmuseet sitt styre. Kraftmuseets Venner disponerer rom i museumsanlegget i Folgefonngata. Årlege aktivitetar er studietur og juleverkstad. Dei årlege studieturar finn som regel stad på seinsommaren. Ein laurdag nokre veker før jul finn den populære juleverkstaden i Folgefonngata stad. Elles er det styremøte og årsmøte, og medlemmene stiller opp på museet sine eigne arrangement. Det er også planlagt ei hagegruppe, som har museumshagen i Folgefonngata som base.

Som medlem får du gratis inngang på Kraftmuseet i vanleg opningstid. Du får medlemsbladet Liv og Rør i posten to gonger i året.

 • Oversikts bilete over Folgefonn gata i Odda. Ein kan sjå dei fargerike arbeidarboligane og museumshagen til høgre i bilete, rett overfor til venstre i bilete ser ein murboligen. Foto.
  1/1
  Arbeidarboligane og museumshagen rett over gata for murboligen. I det grøne huset disponerer vennelaget rom. Buen finn du bak trea i hagen, her finn styremøta stad. Harald Hognerud / Kraftmuseet

Innmelding

Ønsker du å melde deg inn i laget, er du hjarteleg velkomen! Årlege kontigentsatsar er:

 • Enkeltmedlem: 150,-
 • Familie: 200,-
 • ​Foreiningar og lag: 300,-
 • Bedriftar, skular osb.: 1000,-

Kontonummeret til vennelaget: 3530.21.22634

Vipps: Buen 524084 - Kraftmuseets venner

 • Ein plakat som fortell kva fordelar du får dersom du blir ein del av Kraftmuseets venner.
  1/1
  Dette får du som medlem hos Kraftmuseets venner. Kraftmuseet

Besøk Kraftmuseets Venner på facebook - www.facebook.com/kraftmuseetsvenner

Styret

Følgande personar er valde til styret i Kraftmuseets Venner 2022-2023/2024

Namn:Verv:
Ingunn Olsen MossefinnLeder og repr. til styret for Kraftmuseet
John Helge RasmussenNestleder
Greta NordlundKasserer
Brit AnderssonStyremedlem
Solfrid KvamStyremedlem
  
Varamedlemmer 
Anne Christine Knudsen 
Monnica Synnøve Knudsen 
Jarle Vangen 
Hallvard Kjørvik 
  

 

Valnemd for 2023 
Solveig VådeLeiar
Geir Engesæter 
Karin Rasmussen 
  
Andre: 
Mette HaraldsenRevisor
Anne Gravdal / Brita JordalReferent

Studietur

Kvart år arrangerer Kraftmuseets Venner ein studietur til ein relevant stad.

Styremedlemmene velger kvart år ut eit reisemål som skal gje medlemmene høve til å verta kjend med andre museer eller stader som er interessante for arbeidet med Kraftmuseets Venner. Styret legg opp reiserute og tingar buss. Sjølvkostnadane til medlemmene er relativ liten. Ein har og høve til å melda seg inn som medlem samstundes med at ein melder seg på turen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2