Hopp til hovudinnhald

NVE si museumsordning

Museumsordninga vart etablert i 2003 i ei ny og utradisjonell form som eit museum i nettverk. Faste hovedsamarbeidspartnarar er Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk skogmuseum på Elverum. Museumsordninga samarbeider òg om relevante tema på prosjektbasis med museer landet rundt.

Føremålet er å ivareta Energidepartementet sitt sektoransvar på kulturminnefeltet og sikra ein fagleg, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøva sin kulturforvaltarrolle på ein tilfredsstillande måte.

 Museumsordninga sine oppgåver dekker spekteret frå kulturminna langs vasstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografi og faghistorie. Eit av hovedmålene til no har vore å tilgjengeleggjere omfattande stoff om kraftutbygging, og om livet langs elvene på nett, slik at både skulane og ålmenta lett skal kunne finna spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta.

Les meir om ordninga på eige nettsted

Kva betyr vassdrags- og energihistoria for oss i dag? Gjennom enkeltståande tematiske episodar belyser Kraftlandet forholdet mellom menneske og natur i fortid og notid.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2