Hopp til hovedinnhold

Industriarkivet er ein vikteg del av verksemda til Kraftmuseet, og er ei felles satsing mellom Ullensvang kommune og Kraftmuseet. Industriarkivet ligg i den gamle transformator- og fordelingsstasjonen  på Smelteverkstomta.

Industriarkivet dokumenterer industrihistoria og medverkar til forsking i arkivmaterialet. Bevaring av privatarkiv er viktig for ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon, og ilgjengelege industriarkiv gir tilgong til autentisk dokumentasjon av fortida.

Industriarkivet skal utvikla og tilby digitale arkivtenester til næringslivet. Industriarkiv inneheld viktig informasjon om drift, tilsette, endringar og  avgjerder verksemda gjer, og dokumenterer rettar og plikter verksemda har i høve til offentlege styresmakter og andre.