Hopp til hovudinnhald

Foto

Vil du bestille foto?

Ein god del av våre foto er digitaliserte og publiserte på nettstaden Digitaltmuseum.no. Der kan du søkje opp og laste ned bilete.

Dei fleste av våre foto kan nyttast fritt av alle, så lenge dei vert krediterte med Kraftmuseet og aktuell fotograf, om vedkomande er kjend. Fotosamlinga til Kraftmuseet er i hovudsak gjort tilgjengeleg med creative commons-lisens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.noStår det ikkje noko om lisens, eller du treng foto til ein annan type bruk, ta kontakt med oss. 

Foto som ikkje ligg ute på Digitaltmuseum kan du òg etterspørje hos oss. Kraftmuseet kjem gjerne med fotoforslag til ein avtalt timepris. Kraftmuseet gjev rabatt ved større tingingar, og til museum, ideelle organisasjonar, historielag og andre samarbeidspartar.  

Du kan nytte skjemaet under, ringe 53 65 00 50 eller sende ein e-post til post@kraftmuseet.no for å kome i kontakt med oss.  


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2